MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

tekort studentenwoningen

Tekort aan studentenwoningen alsmaar groter

In oktober vorig jaar maakte Kences Kenniscentrum Studentenhuisvesting bekend dat het tekort aan stundentenwoningen met 4,5 duizend was toegenomen tot 26,5 duizend. Naar verwachting zullen daar in de periode tot eind 2029 nog een 57 duizend woningen bijkomen. Oorzaak tekort De groeiende toestroom van internationale studenten is de belangrijkste verklaring voor het toenemend studentenaantal in […]

Schuiven naar boven