MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

Streep door bouw van 4000 studentenwoningen in Amstelveen

laag vlieg vliegtuig

Streep door bouw van 4000 studentenwoningen in Amstelveen

In de wijk Kronenburg in Amstelveen mogen vanwege de geluidsoverlast van Schiphol geen nieuwe studenten- en kortetermijnwoningen worden gebouwd. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Beroep tegen nieuwbouw

Ondanks het enorme tekort aan studentenkamers heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beroep ingesteld tegen de nieuwbouw van 2500 studentenwoningen en 1500 kortetermijnwoningen pal naast studentencampus Uilenstede, om te voorkomen dat de studenten in het lawaai van Schiphol komen te wonen. De vliegtuigen zouden op zo’n 200 meter boven de wijk vliegen.

Ongezonde woonomgeving

Het ministerie vindt het gebied geen gezonde woonomgeving en houdt zich daarom strikt aan het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). Hierin wordt de wijk Kronenburg aangewezen als gebied waar geen woningen gebouwd mogen worden.

Daarentegen geeft de gemeente Amstelveen aan dat in de bestemmingsplanningen rekening is gehouden met het geluid en ook eventuele gevolgen van een vliegtuigongeval. Deze plannen werden bovendien gesteund door de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO.

Protestmars

Eerder dit jaar werd door studenten een protestmars gehouden tegen het bezwaar van het ministerie. Studenten vinden het gezien het forse tekort in en rond de hoofdstad belachelijk dat de plannen worden tegengehouden. Ook omdat vliegverkeer in het nabijgelegen Uilenstede evenveel herrie veroorzaakt en daar al 3500 studenten wonen. Momenteel is er een tekort van zeker 20.000 studentenkamers in Nederland, waarvan 6600 in en rond Amsterdam. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren verdrievoudigen.

Streep door bouw van 4000 studentenwoningen in Amstelveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven