Nieuws

Naast starters hebben ouderen het ook moeilijk op de woningmarkt

Als het gaat om nieuwbouwwoningen, hebben ouderen het moeilijk op de woningmarkt. Bij de bouw krijgen levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep te weinig aandacht. Hierdoor stagneert de doorstroming en de ruimte op de woningmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van NVM van 140 duizend verhuizingen binnen de Nederlandse koopsector en een enquête van NVM-makelaars. 

Kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor bouw van flexwoningen

Het Kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van flexwoningen en om leegstaande gebouwen van woonruimte te voorzien. Het Kabinet stelt als doel jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. 100.000 woningen Van het totale aantal moeten er onder andere 15.000 flexwoningen komen die tijdelijke ergens komen te staan om vervolgens verplaatst te worden. Nog […]

Schuiven naar boven