MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

Minder huurtransacties met licht dalende huurprijzen

Minder huurtransacties met licht dalende huurprijzen

De NVM en het VGM maakten onlangs de nieuwe kwartaalcijfers van de transactiedata vrije sector huurwoningen bekend. Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, wat 80% van alle transacties betreft, is in het eerste kwartaal van 2023 met 3,4% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. In heel 2022 bleef het aantal huurtransacties in het kale huursegment licht stijgen. Ook blijkt dat bij appartementen de huurprijzen dalen, terwijl de huurprijzen van woonhuizen stabiel blijven.

In 2022 werden er meer huurwoningen verhuurd

Ook werden er in het eerste kwartaal van 2022 meer nieuwbouwwoningen verhuurd dan in het eerste kwartaal van 2023. Op jaarbasis is het aantal verhuurde nieuwbouwwoningen gedaald naar 25%. In 2019 was er een lichte stijging van het aantal nieuwbouw huurtransacties, maar inmiddels ligt dit aantal weer op het laagst sinds 2019.

Mogelijk kleine huurvoorraad door reguleren middenhuur

“Op de huurmarkt zien we het aantal transacties afnemen en de gemiddelde huurprijsontwikkeling licht dalen. Van de plannen van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de middenhuur te reguleren, zijn nog geen gevolgen zichtbaar. Niettemin krijgen NVM-makelaars vanuit de markt wel signalen dat particuliere woningverhuurders afwegen of ze willen blijven verhuren met de nieuwe regelgeving. Daardoor zou de huurvoorraad kleiner worden en komt er steeds minder beschikbaar, doordat de doorstroming op de markt stokt.” Dit zegt NVM-bestuurslid vakgroep Wonen Rieks van den Berg. Dit zorgt ervoor dat de situatie voor starters en andere woningzoekenden steeds schrijnender wordt. De NVM roept de minister en Kamerleden dan ook op om te voorzien in werkbare regelgeving voor tijdelijke huurders en om de wetgeving integraal te bekijken.

Een verschuiving van huurtransacties in de lagere prijsklassen naar de hogere prijsklassen

“Opvallend is de afname van het aantal transacties in het middensegment in het eerste kwartaal van 2023,” Zegt Sander Groot, voorzitter van de VGM NL. Van de verhuurde woningen had 26% namelijk een huurprijs tussen de 800 en 1000 euro per maand. Dit is een daling van 4% ten opzichte van een jaar geleden. De meeste dynamiek is zichtbaar in de huurklasse tussen de 1000 en 1250 euro per maand met een percentage van 38%. Ook is er een toename die ook in mindere mate te zien is in de prijsklasse van boven de 1250 euro per maand. “Er vindt een verschuiving plaats van huurtransacties in de lagere prijsklassen naar de hogere prijsklassen, in een huurmarkt die een daling in zowel het aantal transacties als de huurprijzen vertoont, regionale verschillen in prijsontwikkeling kent en stabilisatie van de gemiddelde woonoppervlakte laat zien,” zegt Sander Groot.

Stabilisatie gemiddelde grootte woningen en appartementen

De gemiddelde grootte van verhuurde woningen en appartementen werd de afgelopen jaren steeds kleiner. Nu lijkt het erop dat er een stabilisatie is ontstaan. Verhuurde appartementen hebben in het eerste kwartaal van 2023 een gemiddelde woonoppervlakte van 80 vierkante meter. Nieuwbouwappartementen hebben gemiddeld de kleinste woonoppervlakte, met een oppervlakte 76 vierkante meter. Bestaande appartementen hebben gemiddeld een woonoppervlakte van 81m². De woonoppervlakte van nieuwbouw woonhuizen is gemiddeld 115m2 en de woonoppervlakte van bestaande woonhuizen is gemiddeld 113 vierkante meter.

Representatieve landelijke dekking

De huurmarktcijfers van VGM NL en NVM zijn ontstaan uit circa 50.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Dit is een marktaandeel van ongeveer 50%. De samenstelling van de transacties geeft een representatief beeld van de onderverdeling in de totale Nederlandse vrije sector huurmarkt. Ruim 78% van de transacties is kale huur, circa 15% is gestoffeerd en 7% is gemeubileerd en geeft daardoor met een landelijke dekking een betrouwbaarder beeld voor geheel Nederland. In de cijfers zit doorgaans 15% tot 20% aan nieuwbouw huurwoningen, wat eveneens een goede afspiegeling van de huidige marktsituatie is.

 

Bron: NVM

Minder huurtransacties met licht dalende huurprijzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven