MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

Flexibeler bestemmingsplan en kortere procedures: stimulans voor 7500 woningen

Flexibeler bestemmingsplan

Meerdere gemeenten kunnen voor woningbouwprojecten gebruik gaan maken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen op z’n minst 7500 (flex)woningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd. 

Nederland kent een grote en urgente woningbouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. Dit maakt twee dingen duidelijk: het is nodig om het bouwen van woningen te versnellen en er is behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, zet het kabinet in op flexwoningen. Die worden sneller gebouwd én kunnen ook op tijdelijk beschikbare locaties worden geplaatst.

Tijdswinst flexwoningen

Voor flexwoningen biedt de Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit levert een tijdswinst op van minimaal 12 weken.

Meer aanbod sociale koop

De Crisis- en herstelwet maakt het ook mogelijk dat gemeenten sociale koopwoningen kunnen bouwen tot aan de hogere kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in plaats van de nu geldende bovengrens van 200.000 euro. De gemeenten Maastricht en Voorschoten kunnen hier mee aan de slag. Beide gemeenten kunnen nu gerichter sociale koopwoningen bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen. Op dit moment worden nieuwe aanvragen van meerdere gemeenten beoordeeld.

Flexibeler bestemmingsplan en kortere procedures: stimulans voor 7500 woningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven