MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

Drenthe gaat woningsplitsing subsidiëren

Woningsplitsing

Drenthe gaat een nieuw middel inzetten tegen de woningnood: een subsidie voor het splitsen van woningen. Het is een creatieve manier om meer woningen te creëren, zonder dat er bouwprojecten opgestart hoeven worden.

Tot dusver weinig animo

Er wordt nu nog maar weinig gebruik gemaakt van woningsplitsing in Drenthe. De regelgeving varieert sterk tussen gemeenten, waarbij sommige gemeenten strengere eisen stellen dan andere. Bijvoorbeeld, in sommige gemeenten zijn specifieke onderzoeken verplicht voordat een woning gesplitst mag worden, wat het proces ingewikkelder maakt. Daarnaast brengt woningsplitsing aanzienlijke kosten met zich mee.

Maatregelen om woningsplitsingen te stimuleren

Om woningsplitsingen te stimuleren, overwegen steeds meer gemeenten in Drenthe om de regels te versoepelen. Hoewel de verschillen tussen gemeenten zullen blijven bestaan, wil de provincie Drenthe gemeenten ondersteunen door kennisuitwisseling om het beleid beter op elkaar af te stemmen.

Op provinciaal niveau wordt een subsidie van 5000 tot 10.000 euro per woning voorgesteld. De provincie hoopt dat deze maatregelen zullen leiden tot meer woningsplitsingen en zo de woningnood in Drenthe kunnen verlichten.

Woningsplitsing op landelijk niveau

Demissionair minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ziet ook veel potentie in woningsplitsing, vooral gezien de obstakels bij het bouwen van nieuwe woningen. Hij schat in dat het opdelen van woningen zo’n 80 tot 100 duizend nieuwe woningen oplevert. Helaas heeft driekwart van de Nederlandse gemeenten nog geen beleid op dit gebied en sommige gemeenten zien woningsplitsing zelfs als negatief. Het positieve voorbeeld van de provincie Drenthe zou hierin verandering kunnen brengen.

Drenthe gaat woningsplitsing subsidiëren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven