MPloyment Housing

De woning die past bij jou!

Brandveiligheid: onze hoogste prioriteit

Brand is iets waar we allemaal liever niet aan denken, want zelfs een kleine brand kan veel schade en leed aanrichten. Met een aantal maatregelen kun je je eigen woning gelukkig relatief simpel brandveilig(er) maken. Of om de schade te beperken als het toch mis gaat. Maar hoe doen wij dat nu in de huisvesting van de zogenaamde spoedzoekers zoals studenten, arbeidsmigranten en (Oekraïense) vluchtelingen?

Brandveiligheidseisen

Voordat wij een pand in gebruik nemen voor huisvesting, zorgen we altijd dat het voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit. In dit Bouwbesluit staan voorschriften voor onder andere brandpreventie, een brandveilige inrichting en het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
Hoewel dit leest als een eenduidig besluit, variëren de normen per regio/brandweerkorps en per woonvorm. Aangezien wij met veel verschillende woonvormen en brandweerkorpsen in verschillende regio’s te maken hebben, is het elke keer weer op maat. Ondanks de verschillen in normen staat de brandveiligheid ook voor ons altijd voorop. Wij maken gebruik van rookmelders, brandblussers, blusdekens en brandmeldinstallaties die geregeld professioneel gecontroleerd worden. Ook hebben grote locaties een eigen huismeester die weet hoe te handelen en is er een eigen 24-uur bereikbaarheidsdienst.

Controles

Ter illustratie kunnen wij vertellen over een tweetal controles die recentelijk zijn uitgevoerd. Hierin is samengewerkt met de gemeente, de brandweer regio Haaglanden en de bewoners.
Het pand in Zoetermeer huisvest op dit moment 160 (Oekraïense) vluchtelingen. De controle aldaar heeft ook een leerfunctie voor de bewoners. Ook in deze oefening kwam het voor dat enkele bewoners niet reageerden op de melding en bijvoorbeeld in de douche bleven staan of rustig nog wat spullen bij elkaar pakten. Zo weten zij nu hoe te handelen in geval van een brandmelding: zo snel mogelijk het pand verlaten en verzamelen op de daarvoor aangewezen plek.
De tweede locatie was een oefening in een pand in Leiden waarbij er is samengewerkt met het brandweerkorps Hollands-Midden. Hierin is gekozen voor een andere strategie dan in Zoetermeer. In dit geval kon de brandweer ‘oefenen’ met een grote oproep waarbij er ook gezocht moest worden naar slachtoffers (poppen die in het pand verspreid waren) bij minimaal zicht door rookontwikkeling (nagebootst door verduisterde rookmaskers). Deze oefening was hiermee voor beide partijen leerzaam.
Voor ons genereren dit soort oefeningen behalve een prettige samenwerking met andere organisaties, zoals gemeente en brandweer, ook weer aandachtspunten welke ons een stap verder brengen in het brandveilig houden van panden. Zo blijven wij continu in ontwikkeling. Brandveiligheid verdient alle aandacht, want als elke seconde telt..

W43 3
W43 2
W43 1
Brandveiligheid: onze hoogste prioriteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven